Rasism i sociala medier

Rasism förekommer både i den fysiska vardagen och på nätet. Men på sociala medier och på forum kan personer, med anonymiteten som skydd, uttrycka sig friare och behöver inte ta några konsekvenser från sin bekantskapskrets av att uttrycka skrämmande åsikter. Dessutom kan det bli så att de personer som uttrycker sig rasistiskt på nätet uppmärksammas, hörs och ses mycket, vilket leder till att det kan uppfattas som att det finns fler av dem än vad det faktiskt gör.

Det finns olika sätt att sprida rasism på nätet, till exempel kan det handla om hatiska kommentarer eller rena hot, men även mer “rumsrena” projekt som nättidningar kan skrida rasistisk propaganda. Dessa nätupplagor vill ofta måla upp en bild av stora samhällsproblem som har med en särskild grupp i samhället att göra, grundat på etnicitet, urspring eller hudfärg. Exempel på sådana publikationer på nätet är Samtiden eller Fria Tider. Det kan även röra sig om att sidorna drar rasistiska slutsatser, eller vinklar och överdriver fakta för att måla upp en mer dramatisk bild av vad som har hänt. Vanliga pressetiska regler, som exempelvis att inte röja en misstänkt persons etnicitet eller hudfärg om det inte är relevant, följs definitivt inte av dessa sajter. Det finns även nätforum där ljusskygga personer vädrar rasistiska åsikter mer öppet, som till exempel sidan Avpixlat. Sidan har blivit allmänt känd för att vara en samlingsplats för fördomsfulla och rasistiska diskussionerrasistbild-550x328

Rasism förekommer även på mer välkända sociala nätverk, som till exempel på Facebook och Twitter. Här sprids rasism både i personliga nätverk mellan likasinnade och även till andra ofta hotas eller utsätt för kränkande kommentarer. Det sägs att sociala medier ofta blir en samling av små zoner, där personer med samma bakgrund och åsikter samlas. Många får en rätt ensidig verklighetsbild i sina flöden, med nyheter delade av personer som delar ungefär samma åsikter. Att kunna välja sina vänner och välja bort de som inte tycker som en själv, leder till en slags konformitet som blir tydlig i ens nyhetsflöde. Det här gäller inte endast högerextremism och främlingsfientlighet utan alla slags åsikter och nyheter på sociala medier och sökmotorer, eftersom även Google och Facebook visar dig innehåll som de tror att du vill se.

Kanske bidrar sociala medier till att personer med olika bakgrund lättare kommer i kontakt med varandra, men sociala medier kan även leda till att tonläget skruvas upp och att i vanliga fall förnuftiga personer uttrycker sig provocerande, hetsigt eller ogenomtänkt.

Sociala medier är i grund och botten utmärkta plattformar till diskussion och samtal. Men de är samtidigt ofta platsen för urspårade trådar där hat och hot kastas i alla riktningar. Kanske visar dessa nya forum både på människans bäst och värsta sidor.

Comments are closed.