Rasism i skolan

Det är tyvärr så att rasism än idag förekommer bland elever på skolor runt om i Sverige. Utsatta elever tvingas härda ut i en vardag med inslag av rasistiska glåpord och i vissa fall även våld. Allt för många barn och elever mår dåligt på grund av den utanförskap de känner i skolan men även också ute i samhället. Ens föräldrar kanske inte lagar samma mat som kompisarnas, man kanske åker och hälsar på sin farmor i ett land som andra kallar ”konstigt” eller man kanske får höra att man pratar ”invandrarsvenska”. Grupperingar och utanförskap inom skolan kan ibland vara en bidragande orsak till att det finns rasism på Sveriges skolor, vilket innebär att vi bör engagera oss i varje enskild elevindivid redan från tidiga skolår. Ingen ska behöva känna sig utanför eller annorlunda, en nolltolerans mot all typ av främlingsfientlighet ska sitta i skolans väggar.

Ett steg i rätt riktning när det gäller att lyfta fram problematiken av rasism i skolan är bland annat den svenska regeringens nya skolprojektet ”Detta behöver vi förstå”, vilket innefattar en typ av undervisningsmaterial med syftet att lära ut om rasism, intolerans och diskriminering i ett historiskt perspektiv. Förutom att implementera genomtänkta och användbara handlingsplaner för skolan, som inte bara teoretiskt lär ut utan som även engagerar elever, kan vara en resultatgivande åtgärd för att åtminstone säga ifrån när det gäller rasism. Nästa steg är att arbeta hårt för att hela samhället tar slag i saken genom att på allvar lyfta fram rasismproblemet i debatten.

Skolan är en plats för barn och ungdomar, men den styrs av vuxna och det är därför viktigt att vi har pålästa lärare och framför allt bra förebilder när det gäller rasistisk diskriminering. Skolan måste hela tiden vara ett steg före så att all typ av rasism kan undvikas, med det innebär att skolan inte enbart ska säga ifrån utan även upptäcka tidiga attitydproblem eller avvikelser bland elever.

Comments are closed.