Ojämlikheter i samhället

Sverige har under många decennier varit en förebild för andra länder när det gäller lika rättigheter mellan kvinnor och män, samt för att ge människor samma möjligheter när det gäller exempelvis utbildning och karriär. Svenska föräldrar har helt andra förutsättningar att vara hemma med sina barn än föräldrar i många andra länder och vi har ett starkt samhällsengagemang för att motverka den senaste tidens nationalistiska intåg i svensk riksdag. Men även om vi länge var det land inom OECD-länderna med minsta skillnader mellan människor i samhället, så har vi den senaste tiden väckts av nya, ganska chockartade siffror när det gäller just jämlikhet i samhället.

De senaste mätningarna från bland annat OECD, från 2010, dömer bland annat ut Sverige som ett av de länder där den så kallade relativa fattigdomen ökat mest. Med relativ fattigdom syftar man på att många har fått det lite bättre, men samtidigt har några fått det avsevärt mycket bättre. Sverige har drastiskt halkat ner på listan över jämlika länder och idag har förutom människor som bor på gatan även barnfattigdomen ökat. Enkelt talat har vi fått ett samhälle där klyftan mellan människor vuxit sig större, glappet mellan de som har pengar och de som går på bidrag har ökat och människor med invandrarbakgrund har än idag svårt att integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. Som land måste vi sträva efter allas lika värde, när det gäller alla typer av situationer för att förebygga att vårt samhälle byggs upp på ojämlikheter.

Även om det är lätt att kritisera Sverige och det faktum att vi fortfarande har mycket kvar att göra för att vårt samhälle ska hamna i en jämlik balans, bör man komma ihåg att världen tyvärr har allt för många länder och platser där ojämlikheter av olika slag i samhället ligger på en helt annan nivå än den vi kanske yttrar oss om här hemma. Länder där kvinnor knappt får lämna huset eller länder där små barn tvingas arbeta från morgon till kväll för att bidra till familjens hushåll. På många platser förekommer dessutom kränkande ojämlikheter baserade på ursprung och etnicitet, folkgrupper diskrimineras och stängs ute från samhället på ett grymt sätt och vissa föds med silversked i munnen medan andra lever i fattigdom sedan generationer tillbaka.

Comments are closed.