Bra böcker om antirasism

Böcker kan rymma mycket intressant och läsvärd information. Romaner må vara fiktion, men de kan förmå oss att ta del av situationer och perspektiv som våra vardagsliv aldrig ger oss. På så sätt kan böcker, vare sig det är romaner eller faktalitteratur, bidra till en öppnare och mer vidsynt attityd. Det finns en uppsjö av fantastiskt bra böcker som tar upp främlingsfientlighet och olika former av rasistisk problematik och nya böcker tillkommer ständigt. Här nedan följer ett axplock.

Anne-Franks-dagbokEtt exempel på en bok med förmågan att bjuda in läsaren att dela upplevelser vi annars aldrig skulle få ta del av, är Anne Franks dagbok. Boken är en klassiker för alla som vill veta mer om nazitidens judeförföljelser ur ett personligt perspektiv. Dagboken är skriven av den judiska flickan Anne under den nazistiska ockupationen av Nederländerna 1942-1944. Anne var tretton år när hon började skriva. Familjen tillbringade två år och en månad i ett väl dolt rum bakom en bokhylla. De blev så småningom förrådda och sändes till koncentrationsläger, där Anne dog av tyfus.

Utrensning är en roman av den finsk-estniska författaren Sofi Oksanen. Romanen, som ursprungligen skrevs som pjäs, är från 2008. Handlingen utspelar sig i Estland 1992 och är en redogörelse över landets historia under de sovjetiska ockupationsåren. Framför allt handlar romanen om kvinnor och om det sexuella våld de utsattes för.

Jag ringer mina bröder (2012) skriven av Jonas Hassen Khemiri utspelar sig i kölvattnet efter bombdåden i Stockholm 2010. Huvudpersonen vill ringa sina bröder och prata om attentatet men har själv motstridiga känslor och vet inte hur han ska förhålla sig till dådet. Texten blir en sorts inre monolog.

Kan du säga schibbolet? är skriven av Marjaneh Bakhtiari och kan beskrivas som en rolig och satirisk skildring av det svenska mångkulturella samhället. Familjen Abbasi utgör praktexemplet på en välintegrerad invandrarfamilj; de pratar bra svenska, har jobb och har rentav råd att anlita en städerska. Språk och tillhörighet är viktiga teman i romanen. För den som söker faktalitteratur i ämnet rekommenderas Positiv antirasism (2013) av Daniel Poohl och Alexander Bengtsson. ”Så förnyar vi en debatt som kört fast” lyder undertiteln och det är just det ämne som boken tar upp. Författarna menar att motrörelser begränsas av att de är mot någonting, reaktion mot orättvisor. Men man får inte glömma bort vad man istället är för. Det är minst lika viktigt att betona vad målet är, och vilka ideal man eftersträvar, exempelvis ökad tolerans och öppenhet. Boken betonar också att ingen människas identitet är enhetlig.

Fler tips på antirasistiska böcker hittar du på Litteraturmagazinets hemsida.

Comments are closed.