Bloggare som står upp mot rasism

Vardagsrasismen är en blogg som drivs av Colombia-födda Paula Dahlberg, uppvuxen som adoptivbarn i Härnösand. På sin blogg skriver hon om olika politiska frågor i vår samtid, men framför allt ger hon utrymme åt aktuella diskussioner kring antirasism och feminism. En kategori av bloggen är ägnad Sverigedemokraterna och diskuterar deras politik och dess konsekvenser på samhället. Bloggen inkluderar också en begreppslista som förklarar de termer som ofta förekommer i antirasistiska och feministiska diskussioner i media. Vardagsrasismen finns också på facebook och twitter.

inte-rasist-men-logoInterasistmen är en blogg som tagit på sig uppgiften att granska Sverigedemokraterna och vill enligt egen utsago visa upp den ”outtömliga källa till humor och fasa som partiet, och deras företrädare, står för”. Sidan lägger också ut poddar som diskuterar SD:s senaste tilltag. Det är en partipolitiskt obunden sida, för som de själva menar, ”antirasism har ingen politisk färg”.

Sidan AMRA.nu rapporterar om bland annat klass och feminism. Amra är född i Bosnien och skriver bland annat om hur det är att inte känna sig helt som vare sig helt svensk eller bosnisk. Antirasistisk debatt får ett stort utrymme på hennes blogg, ofta i kombination med feministiska perspektiv.

Vi i Sverige är en sida för alla som bor i Sverige och därigenom påverkas av politiken som drivs i landet. I redaktionen finns både svenska och utlandsfödda familjer, som säger sig vara trötta på all falsk information om invandring som sprids i Sverige och vill publicera korrekt och saklig information istället. Bloggen inkluderar också en bra länksamling för den som vill läsa på ytterligare om invandring och integrationsfrågor.

flyktingbloggenFlyktingbloggen rapporterar om flyktingars situation och vill vara en plats för flyktingpolitisk debatt. Bloggen drivs av Centrum mot Rasism och är partipolitiskt obunden. På bloggen är många olika skribenter aktiva. Var och en skriver ur sitt valda perspektiv med syftet att informera om och debattera flyktingpolitik, med förhoppningen om att verka för en mänskligare sådan. Till exempel diskuteras frågor om asyl och mottagande av flyktingar och papperslösas rättigheter. Sidan bjuder in flyktingar att skicka in sina egna berättelser där de redogöra för sina upplevelser av att vara flykting.

Comments are closed.