Antirasismens utveckling

Grunden till rasism kan sägas vara en rädsla för människor som är olika oss själva och rasism kan förekomma i alla samhällsskikt och i alla delar av samhället. Rasism, eller främlingsfientlighet som ibland används som synonym, tar sig olika uttryck i olika epoker och i olika delar av världen. Ett beständigt faktum är indelningen i ett ”vi” och ett ”dom” där gruppen ”de” tillskrivs de egenskaper som ”vi” inte vill kännas vid.

abolitionismHistorien erbjuder också exempel på hur rasistisk propaganda om somliga människors lägre värde använts för att motivera ekonomiska intressen. Slavarbete var för de europeiska stormakterna ett billigt sätt att få arbetskraft, i första hand till jordbruket. Slavhandel blev på så vis ett vida utbrett fenomen och miljoner afrikaner rövades bort från sina hem och såldes som slavar. Många arbetade på plantager i Amerika under mycket hårda förhållanden. Först på 1700-talet utvecklades en stark motståndsrörelse bland vita européer som ifrågasatte rätten att frihetsberöva människor och tvinga dem till arbete. Dessa slaverimotståndare kallades abolitionister. De förespråkade samma frihet för alla människor, oavsett hudfärg. Många anslöt sig till abolitionismen av religiösa skäl, eftersom man menade att slaveriet var okristet. Ett stort motstånd mot slaveriet byggdes upp och det ledde till att slavhandel förbjöds i början av 1800-talet. Det dröjde till 1865 innan slaveriet till slut helt avskaffades i USA.

När Hitler kom till makten på 1930-talet spreds en våg av nazism som varade fram till andra världskrigets slut. Även om de nazistiska aktiviteterna i första hand ägde rum i Tyskland, fanns det i Sverige och i övriga Europa många som sympatiserade med Hitlers antisemitiska propaganda. Parallellt med nazismen utvecklades en våg av antirasism som strävade efter att bekämpa judeförföljelserna i Europa. På den allierade sidan uppstod motståndsrörelser som bland annat hjälpte judar att fly undan Hitlers soldater. Många danska och norska judar fick hjälp att i hemlighet ta sig till säkerheten i Sverige då deras hemländer blivit ockuperade.

Motståndet mot Sydafrikas apartheid var en annan viktig antirasistisk kamp, där Sverige tog en aktiv roll. Idag sker kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på många fronter, via parlamentariskt arbete såväl som genom aktivism.

Comments are closed.